Jogszabály írja elő, hogy kiadó/nyomda kötelespéldányokat szolgáltasson be az ISBN-számmal rendelkező kiadványokból. Alapesetben 6+1 ill. 2 kötelespéldány beküldése kötelező.  Nyomdánk ezeket a példányokat továbbítja az Országos Széchenyi Könyvtár felé, így kérjük, hogy a megrendelt példányszámhoz a kötelespéldányok számát is számolják bele. 

Pontos információk a kötelespéldány beszolgáltatással kapcsolatban az OSZK honlapján találhatók

Cégünk elvégzi az ezzel kapcsolatos postázást, amiért nem számít fel külön díjazást.